Bier en bronnen

De meeste gegevens op deze website komen uit archiefstukken die bewaard worden bij het Erfgoedcentrum Leiden en omstreken (ELO). Ook vrijwel alle foto’s van archiefstukken zijn daar gemaakt. In het Nationaal Archief in Den Haag liggen de archieven van het gewestelijk bestuur van Holland, waaraan ook informatie over de Leidse bierwereld is ontleend.

Van de literatuur over de Leidse en Hollandse brouwwereld en de stad Leiden is vooral gebruik gemaakt van:
Alberts, Leen, ‘Bier drinken met maten. Dronkenschap en het alcoholgehalte van Stichtse en Hollandse bieren in de late middeleeuwen’ in: Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis 13 (2010) (Hilversum, 2010) 113-166.
Boer, D.E.H. de, ‘Het St. Stevenshofje tot het einde van de 18e eeuw’, in: Leidse hofjes (73-79), 73, deel 2, 25-37.
Boer, D.E.H. de, Graaf en grafiek. Sociale en economische ontwik­ke­lingen in het middeleeuwse ‘Noordholland’ tussen ca 1345 en ca 1415 (Leiden, 1978).
Doorman, G., De Middeleeuwse brouwerij en de gruit (Den Haag, 1955).
Hamaker, H.G., De Middeneeuwse keurboeken van de stad Leiden (Leiden, 1873).
Jensma, Th.E., ‘Bronnen tot de geschiedenis van het recht van de gruit in het graafschap Holland, het bisdom Utrecht en het hertog­dom Gelre’, in: Verslagen en Mededelingen van de Vereni­ging tot Uitgave der Bronnen van het Oude Vaderlandse Recht 12 (1960) 167-215.
Ladan, R., ‘Leidse brouwers anno 1500’, in: Leids Jaarboekje 81 (1989) 31-53.
Ladan, Rudolph, ‘Buitenbier in Leiden. De oriëntatie van Leiden op bierstad Delft in de late middeleeuwen’, in: W.J. Marsilje e.a. (red), Uit Leidse bron geleverd (Leiden, 1989) 138-143.
Loenen, J.C., De Haarlemse brouwindustrie vóór 1600 (Amsterdam, 1950).
Meer, O.A. van der, ‘Rondom het gezin van Jan Reyer Dirkcxz. (van Heemskerck)’. in: De Nederlandse Leeuw LXXVIII (1961) 286-321.
Orlers, J.J., Beschrijvinge der stad Leyden (Leiden, 1614).
Pelinck, E., ‘Twee Leidsche portretten en een stadsgezicht’. In: Leidsch Jaarboekje 32 (1940) 178-182.
Pinkse, V.C.C.J., ‘Het Goudse Kuitbier’, in: J.E.J. Geselschap et al. (red.), Gouda zeven eeuwen stad, hoofdstukken uit de ge­schiedenis van Gouda (Gouda, 1972) 91-129.
Unger, R.W., A History of Brewing in Holland, 900-1900: Economy, Technology and the State (Leiden, 2001).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Mobiele versie afsluiten